Regulamin

 • Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

Firma Auto-Części Gabryś prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Allegro, telefonicznie pod numerem telefonu +48 788 574 887 lub za pomocą adresu e-mail kontakt@autoczescigabrys.pl Po złożeniu zamówienia

Przyjęcie do realizacji zamówienia:
w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze Auto-Części Gabryś zastrzega sobie prawo telefonicznego lub mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia,

Wysyłka zlecenia następuje:
w przypadku płatności przy odbiorze – natychmiast po skompletowaniu zamówienia, chyba, że ustalenia z Klientem są inne,
w przypadku płatności przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu.

W przypadku braku dostępności części towarów z zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie i poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia: częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia.

W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Auto-Części Gabryś zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym informuje Klienta drogą mailową lub telefonicznie.

Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT, która jest dodawana do każdej paczki  Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy zamówienie są skompletowane w całości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki sprzedawcy.

Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu jego spakowania. Klient może wycofać złożone zamówienie do momentu jego wysłania. Zmiany możliwe są poprzez złożenie wniosku o odstąpieniu od umowy (wniosek w załączniku)kontakt z obsługą firmy Auto-Części Gabryś drogą mailową lub telefoniczną.

 

 • Ceny towarów

 

Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób, wybrany z dostępnych sposobów dostawy

 

 • Czas realizacji zamówienia

 

Termin otrzymania zamówienia stanowi sumę czasu kompletacji zamówienia oraz samej dostawy realizowanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

W przypadku płatności przelewem termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską w terminie do dwóch dni roboczych po dokonaniu wysyłki z magazynu . Czas dostawy może ulec wydłużeniu wskutek nieprzewidzianych zjawisk pogodowych i ogólnych – awaria serwera, braki prądu, awaria środka transportu, utrudnienia drogowe wywołane wypadkiem, robotami drogowymi.

Firma Auto-Części Gabryś nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym podczas rejestracji lub składania zamówienia przez Klienta.

 1. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności z dostawą na terytorium Polski:
płatność przy dostawie,
płatności elektronicznie PayU
przelewem bankowym na konto


 1. Reklamacje

Wszystkie części dostępne  na aukcjach pochodzą z legalnych źródeł, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane  części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych zajmujących się naprawami samochodów.

Jeżeli po otrzymaniu zamówionej części Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Firmy Auto-Części Gabryś
Zdjęcia i rysunki części mają charakter poglądowy. Dobieranie części na podstawie rysunku albo zdjęcia nie może być podstawą do reklamacji.

Reklamacje błędnie zamówionych produktów w sytuacji gdy klient nie podał przy zamówieniu numeru nadwozia – nie będą uwzględniane.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji  przypadku stwierdzenia w zakupionej części:
wad fabrycznych,
niezgodności towaru z towarem z zamówienia,
uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

W takiej sytuacji Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z kompletnie wypełnionym formularzem reklamacji lub protokołem szkody i innymi dokumentami na adres:

Auto-Części Izabela Gabryś
Witoszów Dolny 10j
58-100 Świdnica

Dostarczenie dokumentów reklamacyjnych lub reklamowanego towaru na inny adres nie rozpocznie biegu reklamacji aż do momentu dostarczenia ich na adres wymieniony w punkcie 5 regulaminu sklepu.
Załączenie formularza reklamacyjnego jest warunkiem przyjęcia przesyłki przez Firmę Auto-Części Gabryś Wymieniona część odsyłana jest do Klienta na koszt Firmy Auto-Części Gabryś

Firma Auto-Części Gabryś nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem!

W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Firmy Auto-Części Gabryś zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Firmie części do wyboru. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Firma Auto-Części Gabryś zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Nie stanowią podstawy reklamacji nieznaczne różnice w zewnętrznym wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie na aukcjach, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z obsługą Firmy Auto-Części Gabryś W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone Firma Auto-Części Gabryś może żądać od Klienta pokrycia poniesionych kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany na koszt kupującego.

Reklamowany towar powinien zostać dostarczony przez Klienta wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami (prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, wynik badania na stanowisku badawczym, etc).

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Odpowiedzialność Firmy Auto-Części Gabryś jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów decyduje Firma Auto-Części Gabryś

Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

W przypadku nie uznania reklamacji, Firma Auto-Części Gabryś przechowuje reklamowany towar do dyspozycji Klienta przez okres 30 dni od daty powiadomienia Klienta o odrzuceniu reklamacji – wysłanie wiadomości email bądź listu poleconego. Po tym terminie reklamowany towar zostanie zutylizowany bez ponownego poinformowania Klienta. Zwrot reklamowanego towaru do Klienta może nastąpić tylko na koszt Klienta po jego decyzji o wysyłce przesłanej drogą mailową na adres Firmy Auto-Części Gabryś

 1. Zwroty i wymiany

Zgodnie z Ustawą z 24 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy zwracany towar nie był montowany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz numer konta, na które Firma Auto-Części Gabryś ma zwrócić środki. Firma Auto-Części Gabryś w ciągu 14 dni dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym lub drogą mailową. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Firma Auto-Części Gabryś dokonuje zwrotu pieniędzy na wskazane konto Klienta w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu.
Klient odzyska środki zapłacone za towar oraz jego dostarczenie w przypadku, kiedy wybierze najtańszy, oferowany przez Firmę, sposób dostawy towaru. W pozostałych przypadkach Firma Auto-Części Gabryś nie będzie musiał zwracać dodatkowych kosztów. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

W przypadku zwrotu części lub całości zamówienia objętego rabatem udzielonego za wartość zamówienia, rabat ten może być potrącony od zwracanej kwoty, jeżeli wartość zamówienia po uwzględnieniu zwrotu ulegnie zmniejszeniu poniżej kwoty uprawniającej do jego uzyskania.
Koszty odesłania towaru ponosi Klient.

Klient zobowiązany jest do prawidłowego spakowania zwracanego towaru, tak aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. Zaleca się stosowania oryginalnego opakowania, zaprojektowanego przez producenta części tak, aby spełnione były wymogi zabezpieczenia części na czas transportu.
Wymiana towaru jeśli takie będzie oczekiwanie Klienta, zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszej Firmie.
Uzgodnione zwroty należy kierować na adres:
Auto-Części Izabela Gabryś
Witoszów Dolny 10j
58-100 Świdnica

Zwroty na inne adresy i/lub bez wypełnionego formularza zwrotu nie będą uwzględniane.
Faktura korygująca będzie wystawiona przez obsługę Firmy Auto-Części Gabryś
po wejściu zwracanego towaru na magazyn. Będzie ona możliwa do pobrania ze strony zamówienia. Należy ją podpisać i odesłać na adres do zwrotów.
W przypadku braku dostępności towaru na wymianę Firma Auto-Części Gabryś zastrzega

sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.
Towary sprowadzane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
Zwracany towar musi być dostarczony do magazynu Firmy Auto-Części Gabryś do 14 dni od momentu powiadomienia Firmy Auto-Części Gabryś o fakcie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Po tym czasie zwrot będzie przyjęty warunkowo.
Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany numer rachunku bankowego w przeciągu do 14 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu.  Czas na zwrot pieniędzy rozpoczyna bieg od momentu dostarczenia podpisanej faktury korygującej lub (w zależności co zostanie dostarczone później) zwracanej części wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Dostarczenie samej części bez podpisanego oświadczenia, może wydłużyć czas oczekiwania na zwrot pieniędzy.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Auto-Części Izabela Gabryś. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 1. Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Auto-Części Izabela Gabryś, właścicielem firmy Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na Allegro składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Gwarancja na mosty i reduktory
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki lub uwidocznienia się wady w trakcie eksploatacji skrzyni, kupującemu przysługuje prawo do naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy za daną skrzynię oprócz kosztów i sytuacji:
– związanych z transportem reklamowanej skrzyni,
– związanych z holowaniem samochodu,
– montażu i demontażu,
– obsługi wymiany i wartości oleju przekładniowego,
– uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania, montażu, uszkodzeń zewnętrznych powstałych w wyniku kolizji (wypadku), niewłaściwego zdiagnozowania usterki w samochodzie.

1. Gwarancja nie przechodzi na osoby lub firmy trzecie w przypadku zbycia pojazdu.
2. Okres gwarancyjny na jaki została wystawiona jest automatycznie skrócony o połowę danego okresu w przypadku zamontowania skrzyni w samochodzie wyposażonym w hak holowniczy.
3. Gwarancji nie udziela się na skrzynię zamontowaną w samochodzie użytkowanym przez wypożyczalnię samochodów oraz firmę taksówkarską.
4. Gwarancja nie będzie uznana na skrzynię z zerwanymi plombami zabezpieczającymi!

1. W PRZYPADKU GDY SKRZYNIA SPRZEDAWANA JEST NA WYMIANĘ, A STARA (ZUŻYTA) SKRZYNIA NIE ZOSTANIE DOSTARCZONA DO FIRMY (NA KOSZT KUPUJĄCEGO), GWARANCJA NINIEJSZA TRACI WAŻNOŚĆ Z POWODU NIE DOTRZYMANIA WARUNKÓW TRANSAKCJI PRZEZ KUPUJĄCEGO.
Gwarancja jest ważna wyłącznie z pieczątką i podpisem mechanika dokonującego montażu skrzyni.
Skrzynia w chwili odbioru nie jest zalana olejem przekładniowym (w przypadku mostu).
Czas rozpatrzenia i naprawy reklamowanej skrzyni wynosi 10 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia skrzyni do sprzedającego.

 


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI   AUTO-CZĘŚCI IZABELA GABRYŚ

 

Drodzy klienci!

Dbamy o waszą prywatność dlatego poniżej prezentujemy Wam najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, które są wykorzystywane przez naszą firmę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH :

IZABELA GABRYŚ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CZĘŚCI IZABELA GABRYŚ Witoszów Dolny 10j, 58-100 Świdnica

 

TWOJE DANE OSOBOWE I TWOJA PRYWATNOŚĆ

Jeżeli zamierzasz skorzystać z naszych towarów / usług lub złożyć zamówienie zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem naszej firmy i obsługą naszych klientów i realizacją ich zamówień . Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

 

Co jest podstawą przetwarzania danych osobowych?

 • umowa sprzedaży lub działania zmierzające do jej zawarcia
 • obowiązek prawny, który na nas ciąży np. związany z rachunkowością
 • wyrażona twoja zgoda na przetwarzanie danych
 • umowa o świadczenie usług
 • badanie satysfakcji klientów

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub zrealizowania zamówienia.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dokonanie zakupów lub świadczenia usług oraz realizacja zamówień . W każdej chwili klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych . Do momentu anulowania tej zgody przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres obowiązywania umowy lub do momentu, w którym przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny związany między innymi z ustaniem możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartych umów.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki ostrożności zgodne z właściwymi przepisami prawa

( jeśli jest jakiś specjalny system chroniący dane można dopisać nazwę systemu bądź certyfikatu)

 

Prawa klienta:

Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi jeżeli uznacie iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy , które określają sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych .

 

Odbiorcy danych

Poniżej podajemy listę podmiotów zewnętrznych, z których usług korzystamy i mogą im być przekazywane Twoje dane:

 • organy publiczne, którym Administrator jest obowiązany udostępnić dane na wezwanie
 • biuro rachunkowe
 • dostawca oprogramowania
 • dostawcy płatności
 • podmioty, które dokonują realizacji zamówień
 • firma zajmująca się dostawą przesyłek

 

Dotychczasowi i potencjalni pracownicy

Jeżeli jesteś pracownikiem AUTO-CZĘŚCI IZABELA GABRYŚ  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawartej pomiędzy nami umowy oraz przestrzegania przepisów wynikających z ustaw tj. prawo pracy, prawo podatkowe lub inne przepisy. Dane będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi okresami wynikającymi z przepisów prawa.

 

Jeżeli będziesz zainteresowany pracą w naszej firmie będziemy korzystać z Twoich danych w celu określenia czy Twoje umiejętności są odpowiednie do stanowiska, na które aplikujesz oraz do kontaktu z Tobą.

 

KONAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli chcecie wyjaśnić jakiekolwiek wątpliwości lub skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt

Telefon: +48 880 733 267

e-mail: kontakt@autoczescigabrys.pl